STRUČNO SAVJETOVANI ODBOR UDRUGE

Počasni predsjednik Hrvatske udruge za bolesti štitnjače:

Akademik Zvonko Kusić
Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Predsjednik Hrvatskog društva za štitnjaču Hrvatskog liječničkog zbora
specijalist onkologije i radioterapije, specijalist nuklearne medicine

Predsjednik odbora:

Prof. dr. sc. Drago Prgomet – specijalist otorinolaringolog

Članovi odbora:

Prof. dr. sc. Drago Prgomet – specijalist otorinolaringolog
Doc. dr. sc. Tomislav Jukić, dr. med. – specijalist nuklearne medicine
Prim. dr. sc. Nina Dabelić, dr. med. – specijalist onkologije i radioterapije
Roko Granić, dr. med. – specijalist nuklearne medicine
Božo Perić, dr. med. – specijalist endokrinologije
Pavao Perše, dr. med. – specijalist otorinolaringologije
Zlatko Topalović, dr. med. – specijalist ginekologije i porodništva
Nenad Bratković – magistar nutricionizma
Ivana Šimić, mag. – logoped
Ivan Oreški, dr. med. – otorinolaringolog
Josip Staničić, dr. med. – specijalist nuklearne medicine

Predsjednica Udruge
Verica Mešić

Podpredsjednica Udruge
Ivana Habazin

Tajnica Udruge
Ivana Vuger

Djelatnosti Udruge su:

 • organiziranje seminara i skupova bolesnika, njihovih obitelji te zainteresiranih građana radi edukacije i međusobne pomoći
 • informiranje javnosti o novim i naprednijim metodama liječenja bolesti štitnjače
 • razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad istih
 • suradnja sa zdravstvenim i drugim organizacijama te nadležnim tijelima u cilju pomoći oko rješavanja zdravstvenih problema bolesnika
 • izdavanja knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti, sukladno posebnim propisima
 • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje
 • organizacija godišnjeg okupljanja bolesnika i njihovih obitelji te zdravstvenih djelatnika u svrhu međusobne pomoći i razmjene iskustva
 • organizacija posjeta međunarodnim godišnjim okupljanjima udruga za bolesti štitnjače
 • Udruga obavlja djelatnost temeljem rješenja gradskog ureda za opću upravu grada Zagreba

  Klasa: UP/1-230-02/2007-01/651

  URBROJ: 251-07/02/2-07-2