o-udruzi
Osnivanje udruge bolesnika: dr. Jure Murgić, Marijana Rožić, tajnica Udruge i dr. Tomislav Budimir, predsjednik Udruge

Udruga za bolesti štitnjače osnovana je neposredno prije svečanog otvorenja Prvog kongresa Hrvatskog društva za štitnjaču – “Rak štitnjače”, u petak 26. listopada 2007. u 12 sati u hotelu Le Meridien Lav u Splitu. To je prva udruga bolesnika sa bolestima štitnjače u Hrvatskoj.

Na osnivačkoj skupštini Udruge, na poziv predsjednika Inicijativnog odbora za osnivanje udruge, dr. Tomislava Budimira, okupilo se 16 budućih članova udruge, većinom sa splitskog područja, koji su za velikim zanimanjem prisustvovali skupštini i rado se priključili radu Udruge.

Sudionike osnivačke skupštine Udruge za bolesti štitnjače pozdravio je akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatskog društva za štitnjaču i inicijator osnivanja Udruge, istaknuvši prirodnu povezanost i potrebno partnerstvo liječnika i bolesnika te je Udruzi i izabranom rukovodstvu zaželio uspješan rad.

Za zapisničara je jednoglasno izabrana gospođa Mara Ćelić, a za ovjerovitelje zapisnika izabrani su dr. med. Andrija Dadić i gospođa Duška Čagalj. Predložen je i usvojen sljedeći dnevni red, kako slijedi:

  1. Donošenje odluke o osnivanju
  2. Donošenje Statuta Udruge za bolesti štitnjače
  3. Izbor članova tijela upravljanja
  4. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje
  5. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga
  6. Donošenje odluke o visini članarine.

Jednoglasno i javnim glasovanjem usvojena je odluka o osnivanju Udruge za bolesti štitnjače sa sjedištem u Zagrebu, Drugo Maksimirsko naselje 5.

Nakon čitanja i kraće rasprave usvojen je Statut Udruge za bolesti štitnjače.

Za predsjednika je jednoglasno izabran dr. Tomislav Budimir, liječnik internist iz Zagreba, za dopredsjednika Srđan Kovačić, diplomirani ekonomist iz Splita, a za tajnicu Marijana Rožić, medicinska sestra iz Zagreba.

Jednoglasno je donijeta odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje dr. Tomislavu Budimiru, predsjedniku i Marijani Rožić, tajnici te odluka o pokretanju postupka za upis u Registrar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

Prema donešenom Statutu, djelatnosti udruge su mnoge i raznovrsne: organiziranje seminara i skupova bolesnika, njihovih obitelji te zainteresiranih građana radi edukacije i međusobne pomoći, informiranje javnosti o novim i naprednijim metodama liječenja bolesti štitnjače, razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad istih, suradnja sa zdravstvenim i drugim organizacijama te nadležnim tijelima u cilju pomoći oko rješavanja zdravstvenih problema bolesnika, izdavanja knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti, jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje, organizacija godišnjeg okupljanja bolesnika i njihovih obitelji te zdravstvenih djelatnika u svrhu međusobne pomoći i razmjene iskustva te organizacija posjeta međunarodnim godišnjim okupljanjima udruga za bolesti štitnjače.

Novoizabrani predsjednik Udruge dr. Tomislav Budimir, u svom je prigodnom govoru zahvalio na povjerenju koje su mu ukazali članovi Udruge izabravši ga za predsjednika te naglasio da je specifičnost ove udruge da bolesnici sa bolestima štitnjače mogu biti „sretni” što boluju od takve bolesti koja se u velikoj većini slučajeva vrlo dobro liječi i ima odličnu prognozu te pozvao na zajednički rad u udruzi na dobrobit svih bolesnika.

Većina članova novoosnovane Udruge za bolesti štitnjače ostala je na svečanosti otvaranja kongresa te su sa zanimanjem pratili rad kongresa.