Kao pojedinac ili tvrtka, svoju donaciju možete uplatiti direktno na račun Udruge HR6523600001101991853 iz zemlje ili inozemstva.

Prilikom ispunjavanja naloga za uplatu iz zemlje molimo navedite sljedeće podatke:

Uplatitelj: puno ime i prezime
Adresa, OIB
Svrha uplate: “donacija”.
IBAN: HR 6424020061101051140 ERSTE BANK
IBAN: HR6523600001101991853
Poziv na broj: HR67 – Vaš OIB

Podsjećamo Vas da u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak (NN 177/2004, Čl. 36, St. 27) doniranjem ostvarujete porezne olakšice:

Porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiro račun, a u kulturne, odgojno – obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak.

Također, u skladu sa odredbama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 95/2005, Čl. 89, St. 1, Toč. 11) za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi danih darovanja prema Čl. 36, St. 27 Zakona, treba priložiti PRESLIKE NALOGA o doznaci u novcu.[ !important;}”]Primjer popunjavanja uplatnice za donacije:

Donirajte putem KEKS Pay aplikacije

Ukoliko imate aplikaciju KEKS pay na vašem smartphone-u, dovoljno je da učitate QR code putem vaše aplikacije i donirate naš rad iznosom kojim želite.

Ukoliko nemate aplikaciju KEKS možete je putem vašeg mobilnog telefona preuzeti i instalirati putem ovih linkova: